Velg FG-godkjent brannsikring

FG-godkjent alarmsystem er i dag påbudt i alle nye hus

Rackit alarmløsning tilfredsstiller kravene i Tek 17

Rackit leverer markedets eneste FG-godkjente boligalarm med mulighet for komplett smarthus-funksjonalitet –du kan enkelt utvide boligalarmen med alle de alarm og smarthus-funksjonene du måtte ønske.

Valgfrie tjenester

Sett sammen den tjenestene du har behov for. Vi kan tilby tilknytning til Alarmstasjon med vektertjenester, direkte tilkobling til brannvesenet, kamera lagring med mer. Ved valg av Rackit, har din nye hjem teknologisk livsløpsstandard!