Personvern

Personvern handler ikke bare om trygg datalagring. Vær også kritisk til hvilken informasjon hjemmet ditt faktisk deler

Vi i Rackit er opptatt av ditt personvern og din datasikkerhet. Dette er spesielt viktig når det gjelder deling av informasjon som bilder fra eiendommen, samt sikkerheten knyttet til hjemmenettverket ditt.

Du bestemmer!

Alle kameraer i vår løsning, enten det er kamera integrert i bevegelsessensor eller høyoppløselige IP-kamera, er laget slik at det kun er du, eieren av systemet, som har tilgang til bildedata. Verken alarmstasjon eller vekterapparat kan utgangspunktet se bildemateriellet, selv om de er tilknyttet selve alarmløsningen. Oppstår det derimot en situasjon hvor bildemateriell er nødvendig for brannvesenet eller politi, kan du enkelt og raskt velge å dele dette.

Sikkert hjemmenettverk

Et sikkerhetsnivå som er tilpasset ditt behov og hindrer utenforstående fra å logge seg inn på ditt lokale hjemmenettverk, blir stadig viktigere. Når vi installerer hjemmenettverket ditt, har sikkerheten topp prioritet. Vi hjelper deg med å sette opp løsninger hvor vi skiller mellom gjestenenettverk, nettverk for barn og ditt eget, lukkede hjemmenett.

Alarmstasjonen bør ikke overvåke bevegelsesdetektorer via kamera

Når alarmen går, vet alarmstasjon hvilken sensor som er aktivert og vil umiddelbart kontakte deg og eventuelt sende ut en vekter. I slike situasjoner teller sekundene, og da er det feil tidsbruk å analysere videokamera før utrykning. Verdien av at en tredjepart filmer hele boligen er enda ikke stor nok til at det bør kunne gjøres.

Egne kameraer sikrer at kun du har tilgang

Med infrarød bevegelsessensor og videoanalyse kan kameraene dine oppdage, gjøre opptak og automatisk varsle deg når det er bevegelse på eiendommen din – dag og natt.