I partnerprogrammet får bedriftene flere fortrinn

Et nasjonalt samarbeid for å levere komplette og effektive installasjoner

Tilgang til eget produktkonsept

Utvikling og vedlikehold av komplett produktkonsept bestående av markedsledende produkter.

Tilrettelagt markedsføring

Utvikling og vedlikehold av komplett markedskonsept for duplisering via partner.

Prislikhet kampanjer

vi ønsker tilrettelegge for prislikhet i markedet hvor dette er mulig. Nasjonale kampanjer, tilbud til utbyggere

Nasjonale kampanjer

partner skal inviteres til å bli med på spleiselag nasjonale kampanjer for sitt geografiske område. De betaler sin andel av denne kostnaden. Maler -Brosjyrer – DM – e-DM utarbeides tilpasset partner profil.

NorDan samarbeid

tilføre installasjon og service oppdrag fra NorDan kunder som kommer inn fra NorDan direkte, via deres samarbeidspartnere og kunder

Nasjonale avtaler utbyggere

Vi må anbefale våre partnere som del av rammeavtale med utbyggere – ønsker utbyggere å benytte andre til utførende – skal våre partnere bistå med idriftsettelse av anlegg der dette er nødvendig.

Partner plikter

Synlighet på nett via eksisterende nettsted og SoMe og/ eller Nettbutikk som tydelig viser at de er Rackit Partner

Markedsverktøy

Alle deltakere i partnerprogrammet skal motiveres til å prosjektere og gi pris fra vårt salgsverktøy. I Tilbud fra Rackt Portal Tilbud fra Papirfly Bruk av maler – Brosjyrer – DM – e-DM Utsendelse av kampanjer