Lover og forskrifter

Velg en smarthusløsning som er forsikringsgodkjent

I dag er det krav om godkjent brannalarm i alle nye boliger, inkludert røykdetektorer i alle oppholdsrom og ganger.

Økt sikkerhet

En av fordelene med vår forsikringsgodkjente brannalarm er at alarmen kan tilknyttes profesjonelle utrykningstjenester. Dette øker sikkerheten betraktelig. Et annet pluss er at løsningen enkelt kan utvides med innbruddsalarm, vannalarm, kamera, elektronisk dørlås, dørtelefon samt komplette smarthjemløsninger.

Velger du en forsikringsgodkjent alarmløsning, får du også rimeligere boligforsikring og lavere egenandel ved skade. Sammenkopling av alarm, smart hjem og dør- og vindusautomasjon gir deg dessuten økt sikkerhet: Går alarmen, slås lyset innvendig på med 100 % belysning og dører låses opp for rask evakuering. Vi anbefaler også at du knytter brannalarmen til alarmstasjon med direkte utrykning fra brannvesen. Her har vi to modeller – den ene via Avarn Security, den andre direkte tilknyttet 110-sentral.

Direkte tilknytning til 110-sentral er foreløpig kun tilgjengelig i Rogaland.

Valg av forsikringsgodkjent alarmløsninger gir reduksjon i din boligforsikring og i egenandel ved skade.