Lover og forskrifter

Krav til fysisk infrastruktur og hjemmenettverk

Myndighetene har gjennom standardene NEK399 og NEK700 flere krav og anbefalinger for utbygging av fysisk infrastruktur på boligselskapets tomt inn i boligmassen, fra ett eller flere sentrale punkter videre til hver boenhet; og i hver boenhet til de ulike rommene i boligen. Målet er at alle rom i boligselskapenes boenheter får fullverdig tilgang til robuste nettverksløsning.

Bredbåndsutbyggingsloven §13 sier at «Tiltakshaver skal sikre at alle bygninger som skal oppføres, eller som gjennomgår større renoveringsarbeider, og hvor det normalt oppholder seg sluttbrukere, er klargjort innvendig med fysisk infrastruktur for framføring av høyhastighetsnett fram til nettermineringspunktene». I Ekomforskriften §9-5 at kommunikasjonnett skal være fagmessig utført og ha tilfredsstillende kvalitet. «Kravet er oppfylt dersom spesifikasjonene i relevante standarder eller tilsvarende kvalitet er oppfylt».

Nkom har vurdert det slik at dato for anbudsunderlag vil være retningsgivende for hvilken versjon av standardene som skal benyttes. Før 01.07.20 var det NEK 70X:2016 som var gjeldende standard, etter 01.07.20 kommer NEK70X:2020 til anvendelse, uavhengig av igangsettelsesdato.

Distribusjonsplass boligskap – svakstrømskap – mediarack

Boligen må ha et samlingspunkt for terminering av alle kabler og plassering av teknisk utstyr. Dette er som regel samme plassering som abonnementsgrensesnittet.
NEK702 spesifiserer krav til avsatt plass for plassering av teknisk utstyr, kjent som «distribusjonsplass». Her monterer telekom selskapene sine hjemmesentraler der fiberkabelen termineres, og er det sentrale punktet for kablingen videre ut til alle uttakene i boligen, kjent som «Primær Boligfordeler» (PBoF). Da det ofte blir en del kabler og utstyr så er det normalt å skjule dette ved å anvende et skap, enten som et eget svakstrømskap eller et Media Rack.

Svakstrømskapet bør ha:

  • Minimum fire strømstikk (kravet er x  stk)
  • Utført i størst mulig grad av plast/kompositt for å ikke svekke trådløse signaler
  • Åpninger for god luftsirkulasjon
  • God plass til forskjellig utstyr!

Eksempel på oppsett av svakstrømskap- og kabling i en enebolig. Det er ingen krav til at alle uttakene skal ha aktivt signal, derfor trenger ikke «switch» være inkludert i boligen ved overlevering. Men det anbefales å overlevere boligen med et fungerende hjemmenettverk.

I enkelte boliger er det behov for kabling til gang/entree for å betjene alarmpanel eller dørvideo. Noen liker også å ha en tradisjonell fasttelefon plassert her.

Stadig flere har behov for nettverk til terrasse, hage eller garasje. Dette for å kunne sette opp utendørs kamera, ringeklokke med video, smart lysstyring, oppdatere software på bilen, betjene robotgressklipperen, spille av musikk eller delta i teams-møter fra takterrassen. Om boligen har egen uteplass eller garasje så anbefaler vi å ha rørføring mellom boligskapet til et sentralt sted til uteplassen/garasjen. Kilde: Altibox – NELFO – NEK 700 komiteen i Norge.