FAQ


Kunde

Jada. Alle i familien har appen og kan styre alle tilknyttede enheter. Det er også mulig å lage forskjellige tilgangsnivåer hvis ikke alle skal ha tilgang til alt.

Plattformen er FG-Godkjent, noe som betyr at systemet har tilpasset seg omfattende sikkerhetskrav . Man kan aldri si aldri, men denne plattformen er blant de sikreste som leveres.

Ja, det vil de så lenge de har en smarttelefon og kan bruke en app. Systemet er veldig enkelt og intuitivt.

Ja, du kan velge fra en stor meny på hvilke alarmer og meldinger du kan motta fra systemt. Systemet vil også lære seg dine og din families rutiner, og dernest kunne varsle deg om det skjer noe «unormalt» eller noe til et «unormalt tidspunkt».

Ja, du velger til hvem og når det skal varsles til andre om utløst alarm eller andre viktige driftsmeldinger. De vil da motta melding på sin telefon.

Nei, alarmen kan deles inn i 2 soner, slik at leietakerne kan betjene sin sone med egen kode.

Ja det kan du. Du kan overvåke din egen eiendom, men da skal det tydelig merkes med skilt at du har montert kamera. Slike skilt får du fra oss. Videre har du ikke lov å oppbevare opptak lengre enn 7 døgn. Systemet kan settes til automatisk sletting av opptak.

Enkelt forklart er det at du kan sette opp et tenkt «gjerde» rundt huset ditt. Systemet vil registrere at du reiser hjemmefra eller kommer hjem når du krysser dette «elektroniske gjerde». Du kan da forhåndsprogrammere hva du ønsker skal skje. Dette kan være at garasjeporten din går opp automatisk når du nærmer deg huset, eller at du får varsel om at du har reist hjemmefra uten å slå på alarmen.

Ja, batteriskift vil de aller fleste få til uten problemer. Det gjelder både detektorene i alarmsystemet og dørlåsen.

Forhandler

Ja, den er FG-Godkjent klasse 2

Nei, det er meget enkelt. Installatør får en kort innføring og bruker egen app for å legge til og navngi enhetene i systemet.

Ja, alle detektorene innen innbrudd, brann og vann er trådløs. Det samme gjelder tastatur, ekstra sirene og magnetkontakter.

Ja. Vi fører ID-Lock. Den er integrert i appen, og kan styres. Dette foregår via z-wave. Ringerklokken fra Sky-bell er også integrert slik at kunden både kan se, kommunisere med og låse opp døren til dem som står på utsiden.

Nei. Musikk/radio styres enten fra appen til leverandøren av forsterkeren eller at kundene strømmer fra Spotify, Tidal, I-tunes eller andre kjente kilder.